Kirjailija
Tuotanto
Kansitta
Teokset
Lähteet
Info
Haku
Sivukartta
Etusivulle
Lähteet

KIRJALLISUUSLUETTELO

Aalto, Marianne. Maria Jotunin Kultainen vasikka piehtaroi sodassa ja rahassa arvokysymyksiä märehtien. Näytelmän analysointia groteskin ja karnevalisaation avulla. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus 1999.

Aalto, Minna. Vapauden ja velvollisuuden ristiriita. Kehitysromaanin mahdollisuudet 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun naiskirjallisuudessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 790. Helsinki 2000.

Aarnio, Paavo. Maria Jotunin "Arkielämää" -kertomuksen tyylistä. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 4, 1936

Aleksis Kivestä Martti Merenmaahan. Suomalaisten kirjailijain elämäkertoja. Porvoo 1954.

Aro, Matti. Suomalaisen teatterin vaiheita. Hämeenlinna 1977.

Elo, Hannele. Avioliitto naisen näkökulmasta Maria Jotunin proosateoksissa. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1981.

Envall, Markku. Suomalainen aforismi. Keinoja, rakenteita, lajeja, ongelmia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 450. Jyväskylä 1987.

Hakola, Liisa. Rikkautta jos rakkauttakin. Maria Jotunin naiskuva. Helsinki 1993.

Halme, Paula. Ei ollutkaan se sellaista kuin hän oli ajatellut. Maria Jotunin novellikokoelmien Suhteita ja Rakkautta tarkastelua rakkauden merkityksen ja kokemuksen kuvaajina. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1996.

Harinen, Amanda-Rita. Helvetti on toiset. Huojuvan talon Lea, ikuinen nainen. Lisensiaatti-tutkimus, Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1995.

Huhtala, Liisi. Luuytimien rukous. Julkaisussa Maria Jotuni. Suhteita. Rakkautta. Pieksämäki 1998.

Huojuva talo. Romaanista teatteriesitykseksi. Teatteri-lehden 40-vuotisjuhlajulkaisu. toim. Maaria Koskiluoma ja Pekka Kyrö. Keuruu 1986.

Huusari, Marjut. "Nyt en ole enää vaiti!" Tutkimus konfliktien kehittymisestä ja konfliktipuheesta aineistona Maria Jotunin novelli "Jouluyö". Lisensiaatti-tutkimus. Tampereen yliopisto, sosiaalipsykologia 1994.

Huusari, Marjut. Susiperhe. Analyysia Maria Jotunin novellista "Jouluyö korvessa". Sivulaudatur-tutkielma. Tampereen yliopisto, psykologia 1993.

Jalkanen, Eila. Maria Jotuni 1880-1943. Kuopio 1980.

Jokinen, Maija-Liisa. Perhesuhteet Maria Jotunin tuotannossa. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto 1971.

Kallioinen, Mirja. Rakkaus Maria Jotunin novelleissa. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1959.

Kapiainen, Päivi. Huojuva talo. Yhteiskunnalliset rakenteet aviopuolisoja alistavina tekijöinä Maria Jotunin romanissa Huojuva talo. Pro gradu-tutkielma. Joensuun yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1996.

Kilgast, Riitta. Koti ja vieras Maria Jotunin tuotannossa. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1985.

Koskela, Lasse. Suomalaisia kirjailijoita Jöns Buddesta Hannu Ahoon. Helsinki 1990.

Kostamo, Eila. Mietiskelyä Maria Jotunin jaakopinpainista. Julkaisussa: Suomalaisia kirjailijoita. Kirjailijat kirjailijoista. toim. Mirjam Polkunen ja Auli Viikari. Helsinki 1982.

Kotro, Helena. Maria Jotunin novellikokoelmien Suhteita, Rakkautta ja Kun on tunteet naisten naiskäsityksestä. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1987.

Kuosmanen, Mirjami. Maria Jotunin parissa. Julkaisussa: Elokuvan maailmat. toim. Jouko Tyyri. Akateemisen filmikerhon julkaisu. 1957.

Kupiainen, Unto. Huumorin sukupolvi. Porvoo 1954.

Laine, Eeva. Mieshahmot Maria Jotunin novellikokoelmissa. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1970.

Laitinen, Kai. Suomen kirjallisuuden historia. 4. uus.p. Keuruu 1997.

Lattunen, Mirka. Huojuva talo draamana ja teatterissa. Maria Jotunin romaanin dramatisointien tarkastelua. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto, teatterin ja draaman tutkimus 1999.

Laurinen, Elina. Moderni arkielämässä. Modernin ilmentymiä Maria Jotunin romaanissa Arkielämää. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1999.

Leino, Merja. Puhuteltavaan ja puhujaan viittaaminen Maria Jotunin novelleissa. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Suomen kieli 1992.

Malinen, Eija. Avioliitto, äitiys ja vapaa rakkaus. Naisten roolit ja asema Maria Jotunin varhaistuotannossa. Pro gradu-tutkielma. Joensuun yliopisto, Suomen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen laitos 1993.

Mattila, Pekka. Repliikkien niveltymisestä Maria Jotunin "Olen syyllinen" tragediassa. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 12, 1952.

Mäkinen, Tuula. Yhteiskunnallinen problematiikka Maria Jotunin tuotannossa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1969.

Niemi, Irmeli. Arki ja tunteet. Maria Jotunin elämä ja kirjailijantyö. Keuruu 2001.

Niemi, Irmeli. Maria Jotuni ihmisenä ja taiteilijana. Leipä, moraali vai rakkaus. Julkaisussa Kaksi pienoistutkielmaa Maria Jotunista. 1980.

Niemi, Irmeli. Maria Jotuni ja lapset. Julkaisussa: Maria Jotuni, Neekeri tulee. Helsinki 1963.

Niemi, Irmeli. Maria Jotunin näytelmät. Tutkimus niiden aiheista, rakenteesta ja tyylistä. Keuruu 1964.

Niemi, Irmeli. Martinin rikos. Lähikuvasta panoraamaan. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 22, 1967.

Novelli ja tulkinta. Mirjam Polkunen, Pekka Tarkka. Tapiola 1969.

Pietilä, Leena. Kerronnan ja vastaanoton kerrokselliset rakenteet Maria Jotunin novelleissa. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1991.

Ranta, Jorma. Maria Jotuni näytelmäkirjailijana. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto 1964.

Realismista symbolismiin. Kuopio suomalaisen kulttuuri polttopisteenä 1890-luvun taitteessa. Snellman -instituutin julkaisuja A 14. Kuopio 1994.

Rekunen, Eilo. Huojuva talo. Maria Jotunin tuotannon neljä henkilö- ja teemaryhmää. Lisensiaatti-tutkimus. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1984.

Rekunen, Eilo. Maria Jotunin novellien kerrontatekniikka. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1978.

Salmelainen, Eino. Jotunilaisia. Julkaisussa: Ihminen näyttämöllä. Helsinki 1972.

Sarajas, Annamari. Orfeus nukkuu. Tutkielmia kirjallisuudesta. Juva 1980.

Savon heimopäivät Kuopiossa 6-8 p:nä heinäkuuta 1928. Kuopio 1928.

Suomen Kansallisfilmografia 2. Suomen elokuva-arkisto. Helsinki 1995.

Suomen Kansallisfilmografia 5. Suomen elokuva-arkisto. Helsinki 1989.

Suomen Kansallisfilmografia 6. Suomen elokuva-arkisto. Helsinki 1991.

Suomen kirjallisuus V. Joel Lehtosesta Antti Hyryyn. Keuruu 1965.

Suomen kirjallisuus VIII. Kirjallisuuden lajeja. Keuruu 1970.

Suomen kirjallisuushistoria 2. Järkiuskosta vaistojen kapinaan. toim. Lea Rojola. Suomalaisen kirjallisuuden Seuran Toimituksia 724:2. Vammala 1999.

Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. toim. Pertti Lassila. Suomalaisen kirjallisuuden Seuran Toimituksia 724:2. Vammala 1999.

Suomen naiskirjailijat kirjallisuushistorioitsijain silmin. Reetta Nieminen ja Irmeli Niemi. Julkaisussa: Pöydänkulma ja maailma. Naiskirjallisuus tutkimuskohteena. Teoriaa, käytäntöä ja lähteitä. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 69. 1988.

Tarkiainen, Kari. Viljo Tarkiainen. Suomalainen humanisti. Suomen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 470. Mänttä 1987.

Tarkiainen, Viljo. Eräitä kirjallisia analyysiyrityksiä. Virittäjä 1931.

Tarkka, Pekka. Otavan historia I-II. Keuruu 1980.

Tiusanen, Timo. Suvaitsemisen rajat. Julkaisuissa: Kanava 1975 ja Linjoja. Tutkimuksia kirjallisuudesta ja teatterista. Keuruu 1977.

Uexküll, Sole. Viisas ja rikas Jotuni. Julkaisussa: Kriitikko teatterissa. Arvosteluja ja kannanottoja. Helsinki 1984.

Vapaavuori, Anneli. "Ei muuta keinoa kuin keinottelu" - Maria Jotuni. "Sain roolin johon en mahdu". Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja. toim. Marja-Liisa Nevala ja Suvi Ahola. Keuruu 1989.

Vilkkonen, Lauriina. Maria Jotunin esikoisnäytelmä Vanha koti dramaturgisesta rakenteesta. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, teatteritiede 1986.

Väisänen, Hannu Kontrahti vai sakramentti. Mari Jotuni: Kun on tunteet. Julkaisussa: Kirjojen Suomi. toim. Juhani Salokannel. Keuruu 1996.

Yön ja päivän kartta. Novelleja ja tulkintoja. toim. Kirsti Mäkinen. Juva 1993.

LEHTIARTIKKELIT

A. L-la. (Aarne Laurila). Rehellisyyttä ja rehevyyttä, kilvoittelua ja kuria. Maria Jotunin syntymän 80-vuotispäivänä. Suomen Sosialidemokraatti 9.4.1960
Anhava, Tuomas. Arkielämää. Romaanityyppejä IV. Parnasso 2 /1957
Aro, Matti. Jotuni yllättää yhä. Uusi Suomi 9.4.1990
Draamatutkimus ja Jotunin näytelmät. Uusi Suomi 10.5.1964
"Eräänlainen anti-Strindberg". Uusi Suomi 11.9.1963
Haahtela, Kauko. Jotunin "Arkielämää" -novellin käsittelystä lukiossa. Virittäjä 1951
Hakola, Liisa. "Aika on perin arka itsestänsä". Maria Jotuni, moderni ja postmoderni. Kanava 1993
Hakola, Liisa. Löytynyt: Kolme klassikkoa. Kanava 2/ 1992
Harju, Rauno. Maria Jotuni. Ihan kankelo ihmiseksi. Kotiliesi 5 /1980
Havu, Toini. Maria Jotuni.Valvoja 1943.
Hedman, Sinikka. Maria Jotunin nainen on raadollinen, alistuva, onnellinen, sensuelli, kipeästi yksinäinen ja herkkä. Livyk uutiset 5/1990
Husso, Marja-Liisa. Maria Jotuni. Ironian mestari. ET-lehti 2.3.1994
Huttunen, Kaarina. Kuopiolainen Haakreenin Maija - kirjallisuutemme klassikko, Maria Jotuni. Savo 9.4.1960
I.O. Novellin mestari. Maria Jotunin syntymästä kulunut 75 vuotta. Turun Sanomat 8.4.1955
Jotunin juuret. Turkulainen 27.3.1980
Jotunin muisto elää Kuopiossa. Savon Sanomat 12.3.1980
Jotuni-juhlat Kuopiossa. Koppelmäen isäntää kuunnellaan edelleen. Savon Sanomat 10.4.1980
Juhla Jotunin ja "Huojuvan talon" kunniaksi. Helsingin Sanomat 11.9.1963
Kahdeksan vuosikymmentä "Töpsis-Marin" syntymästä. Savo 13.3.1960
Kankaanpää, Hannu. Arkielämästä huojuviin taloihin. Helsingin Sanomat 26.4.1981
Kantokorpi, Mervi. Maria Jotunin hahmo ja särö. Helsingin Sanomat 21.10.2001
Klaus, Louhikon herra. Kuopion yhteisteatteri, Klaus Louhikon herra -näytelmän käsiohjelma, 1963
Koskimies, Rafael. Maria Jotuni, ongelmallinen dramaatikko. Uusi Suomi 31.5.1964
Kuopion nostettava Maria Jotuni esille. Savon Sanomat 6.10.1986
Kupiainen, Unto. Maria Jotunin tragediat. Uusi Suomi 9.4.1960
Kupiainen, Unto. Ei "suuren yleisön" kirjailija. Maria Jotunin merkityksestä. Savon Sanomat 10.4.1960
L.A. Maria Jotuni - rakkauden ja "tavallisen ihmisen" kuvaaja. Maria Jotunin syntymästä 75 vuotta. Vapaa Sana 20.4.1955
Lehtonen, Soila. Polttohautauspaperit kuopiolaisittain. Parnasso 1985
Lohman, Aune. Maria Jotuni. Tinkimätön, auttavainen, huumorintajuinen ihminen. Suomen nainen 5/ 1960
Maria Jotuni elää jatkuvasti teoksissaan. Savo 24.3.1960
Maria Jotuni näytelmäkirjailijana. Helsingin Sanomat 14.11.1963
Maria Jotuni suosituin näytelmäkirjailija. Savo 3.12.1971
Maria Jotunin jäämistössä yhä julkaisemattomia teoksia. Uusi Suomi 10.5. 1964
Maria Jotunin muistovuosi. Uutis-Kukko 27.3. 1980
Maria Jotunin syntymästä 80 vuotta. Kirjakerho 1/1960
Mura. (Tuovi Puupponen). "Töpsis-Marista" kirjallisuuden klassikoksi. Maria Jotunin jäljillä Kuopiossa. Savon Sanomat 26.11.1950
Myllymäki, Hertta. Kirjailija Maria Jotunin syntymästä on 100 vuotta. Nyt tekee teatteria Maria Jotunin pojanpoika. Anna 1.4.1980
Mäkinen, Kirsti. "Kaikki rahan vallan ymmärtävät. Savon Sanomat 8.4.2000
Niemi, Irmeli. Maria Jotunin "Elämä ja kuolema". Moraliteetti vuoden 1918 tapahtumista. Uusi Suomi 10.5.1964
Niemi, Irmeli. ‘Elämä ja kuolema’ -käännekohta Maria Jotunin tuotannossa. Parnasso 1980
, Morals and Lova. Books from Finland 1/ 1980
Niemi, Irmeli. Matkalla ruusutarhaan, Parnasso 1961
Niemi, Irmeli. Rakkautta ajan aallokossa. Bibliophilos 3/ 1990
Olkinuora, Lauri. Jotuni ja "tohvelisankarit". Ylioppilaslehti no 38-39 1956
P. T-a. Mari Jotunin syntymästä 80 vuotta. Helsingin Sanomat 9.4.1960
Peltonen, Aarre M. Rakkauden kemiaa Maria Jotunin "Miehen kylkiluussa" I-II. 1958
Pennanen, Eila. Novellin ahdas portti. Parnasso 1953
Piirto, Pekka. Aina ajankohtainen Maria Jotuni. Keskisuomalainen 12.1.1966 ja Savo 11.1.1966
Rauvolin, A. K. Maria Jotuni kirjailijana. Komiikkaa, tragiikkaa - syvää ihmiskuvausta. Savon Sanomat 9.4.1980
Rekonen, Eilo. Naisen ja rakkauden kuvaaja. Aamulehti 9.4.1980
Ruotsalainen, Toini. Se varsinainen monumentti. Savo 12.9.1972
Saesmaa, Risto. Valtuusto tyrmäsi määrärahan korotuksen. Jotunin muistomerkki vaakalaudalla. Savon Sanomat 29.9.1982
Santavuori, Martti. Yllättävä perintö. Maria Jotunin ‘Huojuva talo’. Aamulehti 10.9.1963
Sarajas, Annamari. Kirjallinen vuosisadanalku Maria Jotunin tuotannossa. Uusi Suomi 30.12.1962
Sarajas, Annamari. Kirjallinen vuosisadanalku Maria Jotunin tuotannossa II. Uusi Suomi 31.12.1962
Sihvonen, Pirjo. Maria Jotuni, naisen elämän kuvaaja. Kaltio 2/ 1978
Siltari, Aimo. Kuopion kääntöpiiri. Savon Sanomat 23.3.1980
Siltari, Aimo. Kuopion kääntöpiiri. Savon Sanomat 17.4.1980
T. Maria Jotunin muisto elää. Kansan Sana 3.4.1980
T.R. (Toini Ruotsalainen?) Maria Jotuni-löydöstä vuoden "kirjallinen pamaus". Savo 26.5.1963
T.R. (Toini Ruotsalainen?) Kuopio ei ole unohtanut nerokasta kirjailijaansa. Savo 28.9.1963
Tarkiainen, Kari. Maria Jotunin ja Viljo Tarkiaisen avioliiton vaiheet. Huojuvan talon tausta. Helsingin Sanomat 22.11.1987
Tarkiainen, Viljo. Maria Jotuni ja hänen kirjallinen tuotantonsa. Otava. Kirjallinen kuukausilehti. N:o 2, 1930
Tarkka, Pekka. Huojuvan talon perinne. Helsingin Sanomat 29.10.2000
Tohvelisankarin rouva ja närkästynyt eduskunta. Savo 13.3.1960
Tossavainen, Mirja. Maria Jotunin kuolemasta 50 vuotta. ‘Suuret tunteet’ nostavat taas päätään. Savon Sanomat 30.9.1993
Valajärvi, Riitta. Maria Jotuni. Tuttu ja tuntematon. Me naiset 14/ 1980
Waroitushuuto. Isät, äidit ja nuorison kasvattajat. Otava 28.11.1907
Veltheim, Katri. Kauan odotettua Jotunia. Uusi Suomi 6.10.1962
Wiik, Anna Kerttu. Martinin rikos. Katso 33/ 1986
Viljanen, Lauri. Kirjailijatar Maria Jotuni kuollut. Helsingin Sanomat 2.11.43
Yllättävä käsikirjoituslöytö. Maria Jotunin suuri romaani julkisuuteen. Uusi Suomi 25.5.1963

ARVOSTELUT

Rakkautta
Järnström, Edw. Maria Haggrén-Jotuni: Rakkautta. Päivä 6/1907
W.S. (W. Söderhjelm). Kertomuksia ja kuvauksia. Valvoja 1907

Arkielämää
Anhava, Tuomas. Arkielämää. Romaanityyppejä IV. Parnasso 1957.
Y.K. (Y. Koskelainen) Valvoja 1909

Vanha koti
Z.C. (Z. Castren). Näytelmäkirjallisuutta. Valvoja 1910

Kun on tunteet
[K.S. Laurila], Valvoja 1912s. 568

Martinin rikos
A. S:s. (A. Simelius). Valvoja 1915

Miehen kylkiluu
Pennanen, Eila. Miehen kylkiluu. "Kahden kerroksen väkeä" vuosisadan alusta. Oma markka 2/ 1978

Kultainen vasikka
Reijonen, Tuuli. "Kultainen vasikka" tanssittaa. Helsingin Sanomat 2.9.1959

Jussi ja Lassi
E.A.S. (E.A. Saarimaa). Valvoja 1922
Hankonen, Eero. Lapsetko lapsia? Suomen Sosialidemokraatti 5.5.1966

Tyttö ruusutarhassa ynnä muita novelleja
Jalkanen, Huugo. Valvoja-Aika 1927

Norsunluinen laulu
Laitinen, Kai . Suomalainen Suomi 1947

Valitut teokset
Kilpi, Raili. Savon Sanomat 8.12.1954

Maria Jotunin aforismit. Avonainen lipas. Vaeltaja. Jäähyväiset.
A. S-o. Maria Jotunin aforismeja. Kansan Uutiset 19.12.1959
Sarajas, Annamari. "Hänen sydämensä oli hyvä, vaikka hyvin rauhaton". Uusi Suomi 4.10.1959
Mäki, Hilkka. Voimakas ja viisas. Yhteishyvä no 38/1959

Huojuva talo
Laurila, Aarne. Mustinta mustaa ja vahvaa valkeaa. Suomen Sosialidemokraatti 10.9.1963
Maria Jotunin tuotanto - täysin sydämin koettua todellisuutta. Kirjakerho - Kirjallinen aikakauslehti. 1963
Niemi, Irmeli. Pimeän tunnelin vaeltaja, Maria Jotunin Lea. Kotiliesi 20/1963
Paavilainen, Matti. Anteeksiannon rajattomuus. Maria Jotunin postuumi romaani "Huojuva talo". Helsingin Sanomat 10.9.1963
Pennanen, Eila. Jälkeenpäin. Yhteishyvä 2.10.1963
Pennanen, Eila. Parnasso 7/1963
Sarajas, Annamari. Huojuva talo - nykyajan moraliteetti. "Ihminen on luotu helvetin liekeistä ja maan likaisimmasta mudasta".Uusi Suomi 10.9.1963
Siltanen, Reijo. Karmea avioliitto. Kansan Uutiset 6.10.1963
T.R.(Toini Ruotsalainen?) "Huojuva talo". Savo 10.9.1963
Tyyri, Jouko. Torso vai testamentti. Savon Sanomat 10.9.1963

Äiti ja poika
Tikka. Maija. Maria-äidin elämänohjeet. Helsingin Sanomat 9.5.1965

Evakuoidut. Palvelustytön romaani
Laakkonen, Marja. Jotunia vuosikymmenten takaa. Savon Sanomat 26.2.1967
Niemi, Irmeli. Evakuoidut. Maria Jotunin viimeinen kirjallinen työ. Valvoja 1964
Parkkinen, Pekka. Huojuvat torpat. Ylioppilaslehti 4/ 1967
Pennanen, Eila. Tähtiperspektiivi. Yhteishyvä 23.11.1966
Tarkka, Pekka. Sota ja Jotunin idealismi. Uusi Suomi 12.2.1967
Väinölä, Tauno. Maria Jotunin jäämistöstä. Kotimaa 20.12.1966

Novelleja ja muuta proosaa I-II
Sundqvist, Harry. Uudelleen löydetty Jotuni. Aamulehti 19.6.1980

Suhteita, Rakkautta
Savolainen, Erkki. Uskallettava olla mitä on. Maria Jotunin väistämättömiä ennuskuvia suomalaisen tunne-elämän kehityksestä uusintapainoksena. Savon Sanomat 26.3.1999

Näytelmät
Viljanen, Lauri. Maria Jotunia löytämässä. Parnasso 14/1964

Kootut teokset
Kankaanpää, Hannu. Arkielämästä huojuviin taloihin. Helsingin Sanomat 26.4.1981