Kirjailija
Tuotanto
Kansitta
Teokset
Lähteet
Info
Haku
Sivukartta
Etusivulle
Kirjailija

Kirjailija Jorma Korpela (1910-1963) on yksi suomalaisen kirjallisuuden klassikoista. Kuopiolainen romaanimuodon uudistaja ja eetikko julkaisi neljä romaania, joista tunnetuin on "Tohtori Finckelman, Ihmiskurjan kertomus". Viimeisin teos Kenttävartio ehti valmistua juuri ennen kirjailijan kuolemaa. Jorma Korpela kirjoitti myös runoja, mutta ei halunnut tuoda niitä "vanhanaikaisina" esille. Hänen tuotantonsa on määritelty kirjallisuushistoriassamme ajankohdan ja tutkijan mukaan joko realismiin, modernismiin tai niiden välivaiheeseen kuuluvaksi. Kirjallisuudentutkija Sari Salin on myös pyrkinyt osoittamaan vuonna 2002 ilmestyneessä väitöskirjassaan radikaalina pitämänsä Korpelan teoksista yhteyksiä postmodernismiin.

Jorma Korpelan tuotannon keskeisiä teemoja ovat syyllisyys ja vieraantuminen. Eurooppalaiseen modernismin perinteeseen nojautuen hän pohtii aiheitaan yksilön sisäisen kehityksen ja olomassaolon peruskysymysten kautta. Korpela halusi tuoda kuvauksissaan esiin ihmisestä löytyviä erilaisia ja vastakohtaisia puolia. Hän onkin koostanut ihmisensä minän useista sisäisistä ja jopa ulkopuolisista persoonallisuuksista. Jorma Korpelan elämänkatsomukselliset ja kirjalliset lähtökohdat periytyivät rovasti-isältä, virsirunoilija Simo Korpelalta. Koko yhteiskuntaa painaneet sotavuodet raskaine seurauksineen vaikuttivat syvästi Korpelan näkemyksiin.

Esikoisteoksen "Martinmaa, mieshenkilö", ilmestymisen jälkeen vuonna 1949 Jorma Korpelalle myönnettiin valtion kirjallisuuspalkinto. Korpelan läpimurtoteoksena pidetään ristiriitaisiakin tunteita herättänyttä "Tohtori Finckelman, Ihmiskurjan kertomus" -romaania. Hänen saamansa julkiset tunnustukset jäivät kuitenkin lähinnä paikalliselle tasolle. Suhteellisen iäkkäänä, 38-vuotiaana, uransa aloittaneella kirjailijalla oli Kuopiossa toinen merkittävä elämäntyö äidinkielenopettajana. Runsas joukko Korpelan oppilaista päätyi opettajansa innoittamana maamme kirjallisen kentän ammattilaisiksi: opettajiksi, kirjailijoiksi, kirjallisuudentutkijoiksi ja toimittajiksi.

Jorma Korpela
Jorma Korpela
Valokuva WSOY:n kuva-arkisto