Kirjailija
Tuotanto
Kansitta
    Dramatisointi
    Opettajana
Teokset
Lähteet
Info
Haku
Sivukartta
Etusivulle
Dramatisointi

Keitä me oikeastaan olemme

Jorma Korpelan Tohtori Finckelmania voi lukea kehityskertomuksena, yhteiskunnallisena ajankuvauksena, rikoskertomuksena, rakkausromaanina tai tummana komedianakin. Tehtäväni oli sovittaa romaani kokoillan näytelmäksi Kuopion kaupunginteatterin Studio –näyttämölle.

Yli vuoden mittainen prosessi romaanista näytelmäksi oli haastava – miten pelkistää romaanin moneen suuntaan rönsyävät tapahtumat ja ihmisten monikerroksisuus draamaksi, mutta säilyttää perusteemojen rikkaus, henkilöiden monikerroksisuus ja ristiriitaiset pyrkimykset? Päädyin ajallisesti etenevän kertomuksen kaareen, jossa keskeiset jännitteet ja ristiriidat saavat ratkaisunsa näytelmän lopussa.

Teoksen tarinoista minua kosketti eniten päähenkilön, mielisairaalan lääkärin ja hänen potilaansa Lilianin hoitosuhteesta rakkaussuhteeksi muuttuva tarina. Kumpikin yrittää lähestyä toista, mutta toinen torjuu lähestymisen pelätessään haavoittuvansa. Tohtori vetäytyy viileän ammattinaamarinsa taakse tai huutaa avukseen mielikuvitushahmonsa Finckelmanin ja Lilian mitätöi tunteensa liehakoimalla muiden miesten ympärillä. Päähenkilöiden lisäksi poimin näytelmään valitun tarinan kannalta välttämättömät hahmot. Henkilöiden välisistä jännitteistä ja suhdeverkostosta rakentui näytelmä, jossa halusin pohtia ihmisten välisten kohtaamisten haurautta ja haavoittuvuutta. Erityisesti minua askarrutti teoksen kysymys vapauden ja vastuun välisestä suhteesta: voiko ihminen tulla vapaaksi vasta tunnustaessaan olevansa riippuvainen lähimmäisistään?

Käsikirjoituksen ensimmäiseen, yli satasivuiseen luonnokseen etsin kaikki perustarinaa tukevat kohdat. Kirjoitin tohtorin ja Lilianin kohtaamiset ja tilanteet, joissa muut henkilöt vaikuttivat heihin tai heidän suhteeseensa. Tuntui välttämättömältä ottaa mukaan myös päähenkilön kehityskaari arasta orpopojasta itsestään ja kanssaihmisistään vierautuneeksi harhailijaksi aina hänen luhistumiseensa ja uudelleen heräämiseensä saakka. Hiersin lopullista käsikirjoitusta lähes puoli vuotta: tiivistin dialogia, pelkistin ja kirjoitin kohtauksia, leikkasin rönsyjä ja poistin ylimääräisiä henkilöitä. Ohjaaja Johanna Sorjonen näyttelijöineen sai viidennen käsikirjoitusversion luettavakseen ja heidän palautteensa pohjalta näytelmä hioutui lopulliseen muotoonsa.

Pauli Kallio

Tohtori (Teemu Aromaa) etsii minuuttaan Tohtori Finckelman -esityksessä
Tohtori (Teemu Aromaa) etsii minuuttaan Tohtori Finckelman -esityksessä
Valokuva Pauli Kallio