Kirjailija
Tuotanto
Kansitta
Teokset
Lähteet
Info
Haku
Sivukartta
Etusivulle
Lähteet

KIRJALLISUUSLUETTELO

Envall, Markku. Toinen minä. Tutkielmia kaksoisolennon aiheesta kirjallisuudessa. Juva 1988.

Erho, Elsa.
- Jorma Korpelan kirjallisista virikkeistä. Julkaisussa: Sanajalka 13, 1971.
- Tohtori Finckelman -romaanin laina-aineksista. Julkaisussa: Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 26, 1972.

Itälä, Jaana. Jorma Korpelan henkilöiden identiteetin etsintä, Martinmaa, mieshenkilöstä Kenttävartioon. . Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1991.

Kaila, Eino. Persoonallisuus. Helsinki 1934.

Karhu, Eino. Dostojevski ja Suomen kirjallisuus. Kuopio 1977.

Karjalainen, Elina. Jorkki. Julkaisussa: Kuopion Yhteiskoulu 1892-1992. Kuopio 1992.

Korpela, Jorma. Runo sananjulistajana. Julkaisussa: Meistä tuli kirjailijoita. Jyväskylä 1947.

Koskinen, Ulla. Kertojasta ja kerronnasta Jorma Korpelan romaanissa Tohtori Finckelman. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1986.

Kuusi, Matti. Jorma Korpela. Julkaisussa: Neljätuhatta veljestä, sataneljä elämäntarinaa. AKS:läinen elämäkerrasto. toim. Matti Kuusi, Ville-Paavo Aitola. Porvoo 1991.

Laaksonen, Terhi.
- Modernin subjektin etsintä Jorma Korpelan romaanissa Tohtori Finckelman. Ihmiskurjan kertomus. Julkaisussa: Nykyajan kynnyksellä. Kirjoituksia suomalaisen kirjallisuuden modernisaatiosta. toim. Minna Toikka. Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, N:o 29. Turku 1993.
- Syyllisyys ja minuus. Julkaisussa: Identiteettiongelmia suomalaisessa kirjallisuudessa. toim. Kaisa Kurikka. Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, N:o 33. Turku 1995.

Laitinen, Kai.
- 1940- ja 1950-luvun kirjailijoita. Julkaisussa: Suomen kirjallisuus V. Joel Lehtosesta Antti Hyryyn. Keuruu 1965.
- Idealistista kylähulluun. Merkintöjä Jorma Korpelan romaanien henkilötyypeistä ja eräistä peruskuvioista. Julkaisussa: Metsästä kaupunkiin. Esseitä ja tutkielmia kirjallisuudesta. Keuruu 1984.
- Välivaiheessa. Julkaisussa: Kuopion Yhteiskoulu 1892-1992. Kuopio 1992.

Leinonen, Eino. Virsirunoilijan tie. Simo Oskari Korpela pappina ja runoilijana. Kirkkomusiikkilehti 1961.

Leiwo, Rauni. Draamalliset ainekset Jorma Korpelan teoksessa Tunnutus. Proseminaariesitelmä. Jyväskylän yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1969.

Lepistö, Sakari.
- Vieraantuminen ja voittaminen Jorma Korpelan romaanissa Tohtori Finckelman. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1988.
- Vieraantuminen ja voittaminen Jorma Korpelan romaanissa Tohtori Finckelman. Eksistentiaaliteologinen analyysi. Lisensiaatti-tutkimus. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1995.

Liski, Paavo.
- Jorma Korpela. Kirjailijakuva. Laudatur-tutkielma. Turun yliopisto 1963.
- Tohtori Finckelmanin syntyvaiheista. Kuopion yhteisteatterin Tohtori Finckelman -näytelmän käsiohjelma. 1971.

Niemi, Juhani.
- Jorma Korpela. Kotimaisia sotakirjailijoita. toim. Kari-Otso Nevaluoma. Jyväskylä 2001.
- Jorma Korpela: Tohtori Finckelman. Julkaisussa: Proosan murros. Kertovan kirjallisuuden modernisoituminen Suomessa 1940-luvulta 1960-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1995.
- Modernia muotoa etsimässä. Suomalaisen proosan modernismin juurilla. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos. Tampere 1994.

Niskanen, Inka. Tohtori Finckelman. Skitsofreenisen ihmiskurjan kertomus vai postmodernia skitsofreniaa. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1997.

Otavan kirjallisuustieto. toim. Risto Rantala ja Kaarina Turtia. Keuruu 1990.

Salin, Sari.
- Erään ihmiskurjan epäluotettavat tunnustukset. Julkaisussa: Korpela, Jorma: Tohtori Finckelman: ihmiskurjan kertomus 1996.
- Hullua hurskaampi. Ironinen kahdentuminen Jorma Korpelan romaaneissa. Vantaa 2002.
- Huojuva merkitys, häilyvä subjekti, ironia, etiikka ja subjektin kriisi Jorma Korpelan romaanissa Tohtori Finckelman. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1995.
- Hurskas hupsu. Ironiset tunnustukset Jorma Korpelan romaanissa Tohtori Finckelman. Julkaisussa: Subliimi, groteski ja ironia. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 52/ 1999. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2000.
- Intertekstuaalinen minuus, ironia, metafiktio ja intertekstuaalisuus Jorma Korpelan romaanissa Martinmaa mieshenkilö ja Tohtori Finckelman. Lisensiaatti-tutkimus. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1999.

Sarajas, Annamari. Ivan Vai Aljosa? Jorma Korpelan romaanit. Parnasso 1953.

Suomalaisia kirjailijoita 1500-luvulta nykypäiviin. toim. Risto Rantala. Keuruu 1994.

Suomela, Pentti. Pimeyden hedelmät: Tohtori Finckelman. Julkaisussa: Kirjojen Suomi. toim. Juhani Salokannel. Keuruu 1996.

Suomen kirjailijat 1945-1980. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 402. Helsinki 1985.

Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. toim. Pertti Lassila. Suomalaisen kirjallisuuden Seuran Toimituksia 724:2. Vammala 1999.

Tarkka, Pekka. Suomalaisia nykykirjailijoita. Helsinki 1980. u.p.

Vainio, Matti.
- Amor vincit omnia. Tutkielma Jorma Korpelan filosofian rakenteesta romaanissa Tohtori Finckelman. 1970.
- Jorma Korpelan "sisäiset" teemat". Analyysia ja tulkintaa Jorma Korpelan tuotannon teemojen takarakenteista. Helsinki 1975.
- Jorma Korpelan teemat: hahmottelua ja tulkintaa. Helsinki 1969.
- Rakenteen ja julistuksen analysointia Jorma Korpelan romaanista Tohtori Finckelman. 1980.
- Jorma Korpela: Tohtori Finckelman. Julkaisussa: Romaani ja tulkinta. toim. Mirjam Polkunen. Keuruu 1979.

Väntönen, Pauli. Romaanin muoto Jorma Korpelan tuotannossa. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto, kotimainen kirjallisuus 1990.

LEHTIARTIKKELIT

A-M. V-n. Kirjailija rippituolissa. Jorma Korpela Helsingissä. 23.10.1960
Aapeli. Mukava veikko. 1964
Hakama, Valdemar. Kaksi käden kosketusta. Pitäjäsanomat 17.9.1981
Heinesen, William. Pohjoismaiden kirjailijoita. Pohjola 2/ 1961
Huuskonen, Aarre. Korpelaa sisältä päin. Savon Sanomat 5.10.1975
Ilmari, Leena. Korpela, kirjailija. Suomen Kuvalehti 10/1957
Jorma Korpela elää Kuopiossa. Savo 11.10.1971
Jorma Korpela kuollut. Helsingin Sanomat 17.4.1964
Jorma Korpela kuollut. Savo 17.4.1964
Jorma Korpela kuollut. Suomen Sosialidemokraatti. 17.4.1964
Jorma Korpela, kuopiolainen sai vuoden Kuopio-stipendin. Savo 16.2.1961
Jorma Korpela saatettiin haudan lepoon. Savon Sanomat 26.4.1964
Jorma Korpelalta jäi viimeistelty romaani - ilmestyy elokuussa. Savon Sanomat 3.5.1964
Jorma Korpelan muistolaatta paljastettiin. Savon Sanomat 23.9.1985
Jorma Korpelan muistonäyttely. Savon Sanomat 25.9.1980
"Kateus on sielun home". Savon Sanomat 21.9.1985
Kejonen, Pekka. Jorma Korpelasta - epätavallinen muistokirjoitus ja muutakin. Suomen Kuvalehti 29.8.1964
Kirjailijan "penningit" eivät ole vääryydellä hankittuja. Jorma Korpelan ajatuksia Kuopion taidepäivien alkaessa. 31.
Korpela unohdettiin teatterikirjailija. Savon Sanomat 11.10.1971
Korpela valitsi Kuopion. Viikkosavo 25.9.1985
Korpela, Jorma. Neljäs vuosikymmen. Suomen Kuvalehti 1/ 1961
Laitinen, Kai. Jorma Korpela. Savo 24.11.1964
Laitinen, Kai. Jorma Korpela II. Savo 26.11.1964
Laurila, Aarne. Kaksi ymmärtäväistä. Suomen Kuvalehti 18/ 1961
Malmila, Irja. Jorma Korpela. Moderni humoristi ja väkevä saarnamies. Taiteen maailma n:o 6-7- 1949
Mpn. Jorma Korpela kuollut. Uusi Suomi 17.4.1964
Mura. (tuovi Puupponen)"Keinotekoisia ovat ihmisten laulut". Jorma Korpela, kuopiolainen mieshenkilö. Savon Sanomat 24.12.1948
Mänttäri, Matti. Muukalaisuudenteema Jorma Korpelan romaaneissa. Savo 24.2.1963
Nenonen, Anna-Maija. Jorma Korpela - kirjailija. 22.9.1910 - 16.4.1964. Savon Sanomat 21.9.1980
O. A. H. Jorma Korpela kuollut. Savon Sanomat 17.4.1964
Paasio, Paula. Jorma Korpela. Uskon ja epäuskon kirjailija. Oma markka 6/ 1981
Parland, Heidi. Tre romaner av Jorma Korpela. Nya Argus 18 /1962
Pesonen, Pekka. Suomen Dostojevskin paluu. Helsingin Sanomat 30.11.2002
Puupponen, Tuovi. Jorma Korpelan lähdettyä. Savon Sanomat 19.4.1964
Raita. Kaikille kaikkien kielellä tahtoo toivakkalainen Jorma Korpela puhua. Keskisuomalainen 12.1.1949
Reunamäki, Hannu. Vestäjät juhlii Korpelan nimiin. Tohtori Finckelman on kolmasti painettu ja kahdesti dramatisoitu. Savon Sanomat 16.9.2000
Salminen, Anja. "Olen lähinnä näytelmäkirjailija". Jorma Korpela taas ajankohtainen: uusintapainos ja väitöskirja. Savon Sanomat 5.1.1997.
Simo Korpela - Jorma Korpelan isä - hengellinen runoilija. Savo 21.11.1971.
Soininen, Eeva. Jorma Korpelalle. Susj 2/ 1964
T- o Ti - nen. Korpelan kolmas tulemus. Helsingin Sanomat 31.10.1960
Uhlgren, Sauli. Syyllisyyden ja idealismin kirjailija. Jorma Korpelan syntymästä tulee kuluneeksi 90 vuotta. Savon Sanomat 16.9.2000
Waarala, Hannu. Dostojevskilainen kilvoittelija. Savon Sanomat 4.1.2003
Vainio, Matti. Jorma Korpela: ihmistutkija - julistaja -tyylitaituri - humoristi. Savo 17.8.1964
Vestäjät 2-3 /1981. Jorma Korpela teemanumero
Virkkunen, Sakari. Kirjallisia sähköiskuja. Suomen kuvalehti 38/ 1980
Väänänen Eeva-Liisa. Jorma Korpela opettajana. Savon Sanomat 5.3.1968

KIRJA-ARVOSTELUT

Martinmaa, mieshenkilö

Anhava, Tuomas. Viime vuoden paras esikoinen. Martinmaa, mieshenkilö. Ylioppilaslehti 21.4.1949
Chronicus. Taiteen maailmasta. Savon Sanomat 1948?
E. K. Idealistin kesä. Haminan Lehti 7.11.1948
Eronen, Vappu-Erika. Tiivis ja eheä esikoisromaani. Lalli 3.12.1948
H. M. Esikoisromaani. Savo 24.12.1948
Heikkilä, Kauko. Merkittävä esikoinen. Satakunnan kansa. 31.10.1948
Hinte. Kirjatili. Savo 22.2.1949
J-y.P. Eräs etsijä. Työkansan Sanomat 4.1.1949
K. Sn. (Kalle Sorainen?) Suomalainen Toomas Nippernaati. Sisä-Suomi. 4.12.1948
K.T. Merkittävä esikoisteos. Uusimaa 18.11.1948
Kula, Kauko. Esikoiskertoja. Aamulehti 2.11.1948
Kare, Kauko. Humoristeja. Suomalainen Suomi 9/1948
Kauppinen, Eino. Jorma Korpela, Martinmaa, mieshenkilö. Ajan kirja 1/ 1949
Kyrölä, Vilho. Korpelan romaani uneksijasta. Suomen Sosialidemokraatti. 5.12.1948
L. M:nen. Merkittävä esikoinen. Länsi-Suomi 30.11.1948
L. T - nen. (Leo Tiainen) Vakavaa huumoria. Helsingin Sanomat 30.11.1948
Malmila-Lappalainen, Irja. Ihminen - tomuhiukkanen avaruuden sylissä. Savo 2.2.1949
M. H. Esikoisromaani. Karjala 14.11.1948
M. S. (Maija Savutie). Erään ihmisen vaellus. Vapaa Sana 5.12.1948
Mattila, Pekka. Jorma Korpela: Martinmaa, mieshenkilö. Valvoja 1949
V. A. Kaksi omalaatuista esikoisteosta. Jorma Korpela: Martinmaa, mieshenkilö. Hämeen Kansa 28.11.1948
V. H. Martinmaa. Valkeakosken Sanomat 29.1.1949
V. J. T. Esikoisromaani. Lapuan Sanomat 10.11.1948
W. R. (Waldemar Rantoja?) Lupaava esikoisromaani. Ilkka 10.11.1948
V.P. (Väinö Pärnänen), Merkittävä esikoisromaani. Maakansa 13.11.1948
V. S. (Vilho Suomi) Voitokas lähtö. Uusi Suomi 5.11.1948

Tohtori Finckelman

Havu, Toini. "Helisevä vaski...". Helsingin Sanomat 25.10.1952
I. H -a. Martinmaasta Finckelmaniin. Savolaisten kirjailijoiden satoa III.
Kare, Kauko. Moderni romaanisaavutus. Turun Sanomat 2.11. 1952
Kare, Kauko. Taiteilijankutsumus. Suomalainen Suomi 1952 s. 555
Koskimies, Rafael. Monipohjaisia elämänkuvia. Uusi Suomi 26.10.1952
Laurila, Aarne. Tie eteenpäin. Suomen Sosialidemokraatti. 5.11.1952
Mattila, Pekka. Jorma Korpela: Tohtori Finckelman. Valvoja 1952
Nenonen, Anna- Maija. Jorma Korpela ja hänen tohtori Finckelmaninsa. 22.9.1985
Nummi, Lassi. Martinmaasta Finckelmaniin. Ylioppilaslehti 19.12.1952
Nummi, Lassi. Painajaisen kasvot. Uusi Suomi 20.4.1969
Papinoja, Klau. Soutaja sumussa. Parnasso 1953. s. 176
Suomalaista kirjallisuutta. Herättäjä 23.1.1953
Y. K. L. (Yrjö Leiwo). "Ihmiskurjan kertomus". Savo 1952

Tunnustus

E. L. (Edwin Linkomies) Jorma Korpela: Tunnustus. Valvoja 1960
Edfelt, Johannes. Finsk berättarkonst. Dagens Nyheter 8.12.1961
H. P-P. Toisenlainen. Kotimaa 18.10.1960
Havu, Toini. Korpelan kolmas tulemus. Helsingin Sanomat 31.10.1960
Huuskonen, Aarre. Ihmisen syyllisyydestä. Savon Sanomat 16.10.1960
Kare, Kauko. Miesparat. Suomalainen Suomi 9/1960
Koskenniemi, V. A. Jorma Korpelan uusi romaani. Uusi Suomi 12.10.1960
Kula, Kauko. Lukulampun alla. Yhteishyvä 1961
Laitinen, Kai. Kolmas Korpela. Parnasso 7/1960
N-B. S. (Yngve Nils-Börje Stormbom) Skuld och försoning. Huvudstadsbladet 12.10.1960
Paavo (Paavo Eerikäinen). Puijon juurelta. Savo 11.10.1960
Schildt, Göran. I Dostojevskijs anda. Svenska Dagbladet 30.12.1961
Suurpää, Matti. Eetillistä. Ylioppilaslehti 18.11.1960
Syksyn kirjailijoita 1. On löydettävä tie toistemme luo. Suomen Sosialidemokraatti. 23.10.1960
Villa, Kyllikki. Jorma Korpela: Tunnustus. Yhteishyvä 9.11.1960
Y.K.L.(Yrjö Leiwo) Tunnustus. Savo 16.10.1960

Kenttävartio

H.H. Kenttävartio. Savo 6.9.1964.
Kare, Kauko. Kutsumus. Suomalainen Suomi 7/1964
Laitinen, Kai. Jäähyväiset Korpelalle. Parnasso 6/ 1964
N. G. (Nils Groundstroem). Välkänd soldat. Huvudstadsbladet 2.9.1964
Niiniluoto, Marja. Rikos ja rangaistus. Helsingin Sanomat 23.8.1964
Pennanen, Eila. Sodan todellisuutta. Yhteishyvä 9.9.1964
Polkunen, Mirjam. Iloiset sotilaat ja moralismin pukinsorkka. Uusi Suomi23.8.1964
Saavalainen, Teuvo. Romaani ja todellisuus. Suomalainen Suomi 1965
Tyyri, Jouko. Sota sankareitta. Savon Sanomat 26.8.1964
Vepsäläinen, K. A. ‘Kenttävartio’ ja todellisuus. Suomalainen Suomi 1964

Tohtori Finckelman dramatisoinnit

E.K. Tohtori Finckelman on dramatisoitu. Suomen Sosialidemokraatti 14.9.1971
Heino, Pirkko. Kuopion teatteri uskalsi. Tohtori Finckelman näyttämöllä 19.9.1971
Heino, Pirkko. Tohtori Finckelman avasi teatterikauden Kuopiossa. Turun Sanomat 21.9.1971
Kyyhkynen, Eino. Tohtori Finckelman ja Liski ylllättivät teatteriyleisön. Suomen Sosialidemokraatti. 21.9.1971
Puustinen, Irma. Tohtori Finckelman tuli Kuopion Yhteisteatteriin. 18.9.1971
Pääkaupungin lehdet Finckelmanista. Innoittunut regia, puhdasta roolityötä. 19.9.1971
Rakkautta ei saa tappaa maailmasta. Savo 1971
Ruotsalainen, Toini Tohtori Finckelman: Kuopiolaisen teatterin juhlaa. Savo 18.9.1971
TR. Romaanista näytelmäksi. Korpelan Tohtori Finckelmanissa pään ja sydämen tasapainoa. Uusi Suomi 1.8.1971
Uexküll, Sole. Kuopiossa uskallettiin näyttämölle Finckelman. Helsingin Sanomat 18.9.1971
Veltheim, Katri. Finckelman näyttämöllä: Humanismin julistus. Uusi Suomi 18.9.1971

PAINAMATTOMAT LÄHTEET

Toini Korpelan haastattelut 7. ja 15.8 2002
Valpuri Korpelan haastattelu 7.8.2002
Laitinen, Kai. Jorma Korpela - opettaja ja kirjailija. Esitelmä matineassa 22.11.1992
Rajala, Panu. Savolainen Hamsun. Esitelmä Jorma Korpela matineassa 22.2.1992
Kirjailija ja kesä. Radiohaastattelu 29.7.1962. toim. Aino Räty. Yleisradion nauha-arkisto.
Jorma Korpela - Idealismin ja syyllisyyden kirjailija. Radio-ohjelma. toim. Brita Jokinen 2000. Yleisradion nauha-arkisto.