Julkaisun sisällöstä
Etusivulle
Julkaisun sisällöstä

Tuhannet tunteet - Pohjoissavolaisia kaunokirjailijoita Internet-julkaisu esittelee merkittäviä pohjoissavolaisia kaunokirjailijoita. Aapelin eli Simo Puupposen ja Martti Merenmaan kotisivut valmistuivat kevättalvella 2002. Maaliskuussa 2003 ilmestyivät sivut Maria Jotunista, Jorma Korpelasta ja Lauri Leskisestä. Tarkoituksena on ollut huomioida erityisesti 1950-1960-luvuilla vaikuttaneita välipolven kirjailijoita, mutta myös muina ajanjaksoina kirjoittaneet ovat saaneet sivunsa. Julkaisussa on tiedot kirjailijoiden elämänvaiheista ja tuotannosta. Keskeisimpien teosten sivuilla on sisältöluonnehdintoja, juoniselostuksia, tekstiotteita ja kuvituksia. Joillekin sivuille on saatu lisäväriä ääni- ja filmikatkelmilla.

Hankkeen toteuttamiseen on saatu opetusministeriön sisältötuotantotukea.

Julkaisun on tuottanut Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto