Kypsyyskausi

Martti Merenmaa asui vakituisesti Kuopiossa kymmenen vuotta ennen kuin tohti kirjoittaa savolaisesta ihmisestä ja ympäristöstä. Jaakob painii enkelin kanssa -teoksesta tulikin Merenmaan kirjallinen läpimurto. Teos on alku Merenmaan kypsyyskaudelle tai suurjännitekaudelle kuten Toini Havu on sanonut. Ansiokkaista teoksista mm. Mustan kukon laulu, Pyörä ja Penjami, vaeltaja sijoittuvat samoin Kuopion läheisiin sisävesimaisemiin. Syysmarkkinoista kertova teos Markkinat Kissapotissa ja Heikin mieheksi kasvamisen tarina Tuomittu nuoruus saivat taustakseen nuoruuden kotiseudun Raahen.

Tärkein Merenmaan 1940-50-lukujen tuotannon teemoista on ihmisen sisäinen eettinen kilvoittelu. Merenmaan ihminen tutkii elämäntuntojaan ja yrittää määritellä paikkaansa maailmassa. Halu toimia oikein ja pyyteettömästi asettaa hänet taistelemaan hyvän ja pahan välillä. Päähenkilö on usein kansanihminen, maalainen tai maalla elävä, jonka taiteelliset taipumukset liittyvät musiikkiin tai kirjoittamiseen. Miehiin keskittyvän ihmiskuvauksen rinnalla kirjailijan naishahmot ovat muuttuneet elävimmiksi ja uskottavimmiksi. Mustan kukon laulu -teoksen Jemiinassa on hahmotettu kirjallisuuteemme ainutlaatuisen voimakas ja aktiivinen naishahmo. Merenmaalle tyypillisen lähimmäisenrakkauden ohella teoksissa on myös eroottista rakkautta. Toini Havun mukaan rakkausaihe onkin punainen lanka, joka yhdistää kirjailijan teoksia.

Savolaisen kyläyhteisön ja saarten maaseutumaiseman kuvaus on realistista, mutta tyylissä häivähtää edelleen romanttisuus ja runollisuus. Eino Arohonka on todennut että savolainen miljöö suorastaan vaati Merenmaalta realistista kuvaustapaa. Kirjailija totesi itse löytäneensä Savosta nykyhetken ja arkielämän todellisuuden. Merenmaalle läheinen Vehmersalmen Einesalon saari on ollut esikuva saarimaisemaan sijoittuvan kyläyhteisön luonnehdinnassa. Saarissa asuville tärkeät laivayhteydet sekä lisäansioita tuoneet tiilitehtaat ovat myös tallentuneet teoksiin. Vertauskuvalliset ainekset, luonto ja kansanuskomukset on liitetty todenmukaisesti kuvattujen henkilöiden ja tapahtumien kanssa hienovaraisesti yhteen. Teoksissa Vettä kalliosta ja Jaakob painii enkelin kanssa ovat taustalla Vanhan Testamentin tarinat.

Merenmaa ongella Einesalon maisemissa
Merenmaa ongella Einesalon maisemissa
valokuva Kuopion kaupunginkirjasto